Συνέντευξη: Τι είναι η Βλεφαροπλαστική;

Συνέντευξη: Τι είναι η Βλεφαροπλαστική;

Αλήθειες και μυστικά για την ανανέωση των βλεφάρων με τη μέθοδο της Bλεφαροπλαστικής, της αυτόλογης μεταμόσχευσης λίπους και του CO2 FRACTIONAL LASER!!!