Μεταμόσχευση – Εμφύτευση Μαλλιών

FUE Μεταμόσχευση Μαλλιών

Η Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE (Follicular Unit Extraction) ή μέθοδος μεταμόσχευσης μαλλιών με μεταφορά μεμονωμένων τριχοθυλακίων, εφαρμόζεται από το 2003. Η Follicular Unit Extraction είναι η πιο σύγχρονη μέθοδος εμφύτευσης μαλλιών και τείνει να επικρατήσει παγκοσμίως, καθώς είναι ελάχιστα επεμβατική. Για την εφαρμογή της μεταμόσχευσης μαλλιών με την συγκεκριμένη τεχνική, απαιτείται μακρά και εξειδικευμένη εκπαίδευση από την ιατρική ομάδα καθώς είναι πολύ λεπτομερής και δύσκολη τεχνική, με συνέπεια να θεωρείται εξαιρετικά απαιτητική μέθοδος.

Παράγοντες για μια επιτυχή Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE

Ο σχεδιασμός και η κατανομή των τριχοθυλακίων κατά την τοποθέτησή τους, αποτελούν έναν από τους κρισιμότερους παράγοντες για την επιτυχία της μεταμόσχευσης μαλλιών. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν παράγοντες για την μεταμόσχευση μαλλιών με την Follicular Unit Extraction όπως:

 • Η ηλικία του ασθενούς που προβαίνει σε μεταμόσχευση μαλλιών
 • Τα χαρακτηριστικά του προσώπου του
 • Η βαθμίδα της αλωπεκίας πριν την εφαρμογή της μεθόδου
 • Ο αριθμός των διαθέσιμων τριχοθυλακίων
 • Οι προσδοκίες του ασθενούς
 • Οι πιθανές μελλοντικές ανάγκες για νέα επέμβαση μεταμόσχευσης μαλλιών
metamosxeusi malliwn 2021 prin - meta

Ο σχεδιασμός και η κατανομή των τριχοθυλακίων κατά την Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE είναι εντελώς εξατομικευμένα και πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε ασθενούς και να πληρούν τρεις βασικές προϋποθέσεις:

 • H μεταμόσχευση μαλλιών να έχει τις ελάχιστες δυνατές συνέπειες στη δότρια και λήπτρια χώρα (όχι ουλές, ομοιόμορφη κάλυψη)
 • Η Follicular Unit Extraction μπορεί να παράγει ένα απολύτως φυσικό αποτέλεσμα
 • H μέθοδος να προσδίδει τη μέγιστη δυνατή πυκνότητα, λαμβάνοντας υπόψιν το μέγεθος της συνεδρίας, τα διαθέσιμα τριχοθυλάκια και τις ανάγκες του ασθενούς.

Όταν οι προδιαγραφές που αναφέρονται παραπάνω τηρούνται κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας μεταμόσχευσης μαλλιών με τη μέθοδο FUE, τα ποσοστά επιτυχίας είναι ιδιαίτερα υψηλά, ξεπερνώντας το 95-98% .

Τα Στάδια στη Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE

 • Προσδιορισμός της δότριας χώρας και εφαρμογή τοπικής αναισθησίας πριν την διενέργεια της μεθόδου
 • Αφαίρεση ένα προς ένα των τριχοθυλακίων (1000 grafts/hour)
 • Φύλαξη το πολύ έως 6 ώρες των μοσχευμάτων σε υγρό και κρύο περιβάλλον 2° – 4° C
 • Σχεδιασμός της περιοχής εμφύτευσης (δότρια χώρα) στην οποία θα διενεργηθεί η τοποθέτηση των τριχοθυλακίων που εξήχθησαν με την τεχνική follicular unit extraction
 • Τοποθέτηση των μοσχευμάτων με ειδική συσκευή εμφύτευσης. Η εμφύτευση των τριχών με μεταφορά μεμονωμένων τριχοθυλακίων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
  1. Με την δημιουργία μικρών τρυπών (υποδοχών) όπου θα εισαχθούν τα μοσχεύματα. Οι υποδοχές των μοσχευμάτων δημιουργούνται με μια βελόνα ή μαχαιρίδιο (παλιά μέθοδος). Οι περισσότερες κλινικές μαλλιών, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούν την τεχνική FUE ή την τεχνική strip ή FUT, χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα τον παλιό αυτό τρόπο εμφύτευσης των μαλλιών, όπου αρχικά διανοίγονται οι οπές ή υποδοχές των τριχοθυλακίων και στη συνέχεια ακολουθεί η τοποθέτηση των τριχοθυλακίων είτε με τη βοήθεια λαβίδας, είτε με τη χρήση implanter. Η τεχνική αυτή συνοδεύεται από σημαντική αιμορραγία και οίδημα, ενώ πολλές φορές, η τοποθέτηση των μοσχευμάτων με λαβίδες δεν οδηγεί σε φυσικά αποτελέσματα, επειδή δεν μπορεί να ελεγχθεί η γωνία και η φορά τοποθέτησης κάθε τριχοθυλακίου, ανάλογα με την περιοχή που τοποθετείται.
  2. Με αυτόματη εισαγωγή των μοσχευμάτων χωρίς υποδοχές, αλλά με τη χρήση ειδικών συσκευών εμφύτευσης (τοποθέτηση με implanter device). Με τον τρόπο αυτό δεν προκαλούμε τραύμα και ουλές στην λήπτρια χώρα και η φύτρωση των τριχών είναι πιο φυσική, με κατάλληλη φορά και γωνία φύτρωσης, λόγω της ικανότητας του implanter να προσαρμόζεται, ανάλογα με την περιοχή όπου γίνεται η τοποθέτηση.
Η Μέθοδος FUE

Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE – Πλεονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα της μεταμόσχευσης μαλλιών με τη μέθοδο της μεταφοράς μεμονωμένων τριχοθυλακίων έναντι της παλαιότερης τεχνικής FUT ή strip, είναι πολλά και σημαντικά, συμβάλλοντας στην καθιέρωση της πρώτης και στο σταδιακό εκτοπισμό του strip.

 • H Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE είναι ελάχιστα επεμβατική τεχνική και γίνεται μόνο με τοπική αναισθησία
 • Η Follicular Unit Extraction παρουσιάζει ελάχιστη έως καθόλου αιμορραγία (σε αντίθεση με την FUT)
 • Με την Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE δεν υπάρχουν ουλές στην περιοχή λήψης των μοσχευμάτων
 • Ελάχιστος έως καθόλου πόνος μετά τη συνεδρία
 • Γρήγορη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες μετά την μεταμόσχευση μαλλιών
 • Δεν γίνεται συρραφή τραύματος στη δότρια χώρα της μεταμόσχευσης μαλλιών, επομένως ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες λοιμώξεων
 • Με την Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE επιτυγχάνεται ομοιόμορφη χρήση της περιοχής λήψης των μοσχευμάτων (δότρια χώρα)
 • Στην μεταμόσχευση μαλλιών Follicular Unit Extraction υπολογίζουμε ακριβώς των αριθμό των τριχών που θα συλλέξουμε διατηρώντας τα αποθέματα της δότριας χώρας, ώστε να επαναχρησιμοποιηθεί στο μέλλον, αν χρειαστεί, για νέα εμφύτευση μαλλιών.
 • Η μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο της μεταφοράς μεμονωμένων τριχοθυλακίων παρουσιάζει μικρή έως μηδενική πιθανότητα επιπλοκών (π.χ. οίδημα μετώπου, θυλακίτιδα)
 • Η Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE επιτρέπει τη λήψη τριχών από διάφορες περιοχές του σώματος π.χ. στήθος, πλάτη, γένια, χωρίς να αφήνει σημάδια
 • Η Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE είναι ιδανική τόσο για μικρές (π.χ. φρύδι) ή μεγάλες εμφυτεύσεις, χωρίς τη δημιουργία ουλών, σε αντίθεση με την μέθοδο FUT όπου και για μια μικρή επέμβαση θα ληφθεί ολόκληρη λωρίδα δέρματος με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον ασθενή (πόνος, σημάδια, αιμορραγία)
emfytefsi-malliwn-thessaloniki prin - meta

Εξαιρετικά Αποτελέσματα

Κατά τη διάρκεια της μοναδικής συνεδρίας που απαιτείται, μια εξειδικευμένη ομάδα δύναται να μεταμοσχεύσει μέχρι και 2.000 τριχοθυλάκια, που αντιστοιχούν περίπου σε 5000 – 7000 τρίχες. Αξίζει να σημειωθεί πως ένα μόσχευμα μπορεί να περιέχει 1 – 5 τρίχες. Η τεχνική F.U.E. μπορεί συνεπώς να έχει εξαιρετικά αποτελέσματα, ακόμη και για τους ασθενείς με σοβαρή αλωπεκία. Χάρη στη μοναδική τεχνική συντήρησης των μοσχευμάτων, οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό επιβίωσης των μοσχευμάτων.

Γρήγορη Ανάκαμψη

Η τεχνική F.U.E. είναι ΑΝΩΔΥΝΗ, ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ και λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους των τομών στο τριχωτό της κεφαλής, ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει ενεργά στις δραστηριότητες την ίδια κιόλας ημέρα.

Εξέλιξη – Αποτελέσματα

Οι τρίχες κατά την τοποθέτηση των μοσχευμάτων στις ζώνες υποδοχείς, αρχίζουν να πέφτουν σε ένα χρονικό διάστημα 10 – 30 (hair shocking). Τα καινούρια, μόνιμα και υγιή μαλλιά αρχίζουν να εμφανίζονται από τον 1 – 3 μήνα μετά την επέμβαση. Μετά το εξάμηνο γίνεται ορατή η μεγαλύτερη ποσότητα και η διαδικασία ολοκληρώνεται στους 12 μήνες. Σε συνδυασμό με PRP θεραπεία με βλαστοκύτταρα και χορήγηση μινοξιδίλης τοπικά , o χρόνος αποκατάστασης μπορεί να μειωθεί ακόμη περισσότερο, βελτιώνοντας παράλληλα το συνολικό αποτέλεσμα.

Εμφύτευση Μαλλιών - Πριν και Μετά

Η Μεταμόσχευση – FUE σε άλλες περιοχές

Η μεταμόσχευση μαλλιών FUE εφαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Εμφύτευση Φρυδιών

Στην αποκατάσταση των φρυδιών που εμφανίζουν αραίωση. Πολλές γυναίκες κυρίως λόγω αποτρίχωσης στην περιοχή των φρυδιών καταλήγουν σε μόνιμη μείωση ή εξαφάνιση των φρυδιών τους. Η μεταφορά μεμονωμένων τριχοθυλακίων είναι η ιδανικότερη και φυσικότερη μέθοδος για την αποκατάσταση του προβλήματος αυτού. Με την μεταμόσχευση φρυδιών που γίνεται με τη μεταφορά των μεμονωμένων τριχοθυλακίων τα αποτελέσματα στα φρύδια είναι άριστα και απόλυτα φυσικά, χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγει κανείς σε tattoo με άσχημα αποτελέσματα.

 • Θεραπεία για τα Αραιά Γένια

Στην αποκατάσταση αραιών τριχών στο πρόσωπο λόγω τραύματος ή ιδιοσυγκρασίας του ασθενούς. Πολλοί επιθυμούν να πυκνώσουν τα γένια τους ή να γεμίσουν πιθανά κενά που μπορεί να εμφανίζονται. Η Follicular Unit Extraction δίνει και εδώ τη λύση, με άριστα αποτελέσματα, εφόσον η επέμβαση επιτελείται από εξειδικευμένο και έμπειρο ιατρό.

 • Αποκατάσταση – Διόρθωση Ουλών

Στην αποκατάσταση και διόρθωση ουλών που προέρχονται από προγενέστερες επεμβάσεις FUT. Δυστυχώς μεγάλο μέρος των ατόμων που έχουν υποβληθεί σε STRIP προβαίνουν σε δεύτερη μεταμόσχευση μαλλιών FUE για να διορθώσουν τις μόνιμες και δύσμορφες ουλές που αφήνει η μέθοδος αυτή στο κεφάλι.

Πριν και Μετά

Δείτε παρακάτω διάφορες περιπτώσεις που αναλάβαμε.

 • Before-ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
  After-ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
  ΠΡΙΝΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΜΕΤΑ
 • Before-ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2
  After-ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2
  ΠΡΙΝΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2ΜΕΤΑ
 • Before-ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3
  After-ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3
  ΠΡΙΝΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3ΜΕΤΑ

Μεταμόσχευση μαλλιών το 2021

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα σε περιστατικά μεταμόσχευσης μαλλιών που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2021

Σας ενδιαφέρει μια ενημέρωση για μεταμόσχευση – εμφύτευση μαλλιών; – Επικοινωνήστε για εξέταση, κόστος & τιμές

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας παρακάτω και το εξειδικευμένο προσωπικό μας θα σας απαντήσει μέσα σε 24 ώρες

  captcha