Κοιλιοπλαστική – Επεμβατική Αισθητική Για Άνδρες

Τι είναι η κοιλιοπλαστική

Με την κοιλιοπλαστική αφαιρείται η περίσσεια δέρματος και λίπους της κοιλιάς και γίνεται σύσφιξη των μυών του κοιλιακού τοιχώματος. Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία και συνήθως χρειάζεται 1-2 μέρες νοσηλεία. Οι ουλές από την επέμβαση βρίσκονται χαμηλά στην κοιλιακή χώρα και καλύπτονται από το εσώρουχο.

Μετεγχειρητικά οιδήματα υποχωρούν σταδιακά σε μερικές μέρες. Ο ασθενής πρέπει να αποφύγει τη σωματική άσκηση για 2-3 εβδομάδες. Απαραίτητη είναι η συνεχής χρήση ειδικής ζώνης για το παραπάνω διάστημα.

Η κοιλιοπλαστική μπορεί να συνδυασθεί και με περιορισμένη λιποαναρρόφηση.

Η ΜΙΝΙ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ απευθύνεται σε άτομα με μικρότερο πρόβλημα εντοπισμένο κυρίως στο κάτω μέρος της κοιλιάς, δηλαδή υπομφαλικά. Η επέμβαση μπορεί να γίνει στο ιατρείο με τοπική διογκωτική αναισθησία (tumescent).

Περιπτώσεις ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ

  • Before-ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
    After-ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
    ΠΡΙΝΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΜΕΤΑ